تجهیزات پزشکی فراخوان شده

    
جستجو
موضوع گزارش : مدل شناسه کالا: نام شرکت سازنده :
نام کالا: نام تجاری کالا: گزارش دهنده :
کلاس فراخوان : شماره فراخوان : علت فراخوان :
تاریخ فراخوان از :
Click To PopUp
تا تاریخ:
Click To PopUp
وضعیت فراخوان :
اقدام اصلاحی :
ردیفشماره فراخوانگروه گزارش دهندهتاریخ فراخواننام کالانام شرکت سازندهنام تجاری کالامدل شناسه کالاکلاس فراخوانوضعیت فراخوانمشاهده جزئيات
1 MDR98254566مرکز درمانی1398/05/14دستگاه استریلایزر بخار اتوکلاوhourtab-تمامی مدل ها1Openمشاهده جزئيات
2 MDR98563244مرکز درمانی1398/04/30ماسک اکسیژنMedical Devices Manufacturing Company of Bahar Teb Amin--1Openمشاهده جزئيات
3 MDR97180000مرکز درمانی1398/04/30سه راهی تزریقPishgam idehal khavarmianehPIKMED-2Openمشاهده جزئيات
4 MDR97157430مرکز درمانی1398/03/28پلیت یک بار مصرفPharmed Polymer Ryanpharmed polymerتک لبه و دولبه1Openمشاهده جزئيات
5 MDR98846825مرکز درمانی1398/02/14Activated Partial Thromboplastin TimeDiagnostica Stago SASstagoStaclot¿ LA2Openمشاهده جزئيات
6 MDR98869785شرکت سازنده1398/02/14Free TriiodothyronineAbbott DiagnosticsAbbottARCHITECT2Openمشاهده جزئيات
7 MDR98350552شرکت سازنده1398/02/08EstradiolAbbott DiagnosticsAbbottARCHITECT2Openمشاهده جزئيات
8 MDR97711551مرکز درمانی1398/02/08میکروستHelal Iran Medical Device CoSOHA-2Openمشاهده جزئيات
9 MDR98893119شرکت سازنده1398/02/02TriiodothyronineAbbott DiagnosticsAbbottARCHITECT2Openمشاهده جزئيات
10 MDR98201482مرکز درمانی1398/01/21آنتی هیومن گلوبولین چند ظرفیتیIranian Blood Research & Fractionation Co IBRF--2Openمشاهده جزئيات
11 MDR97821408مرکز درمانی1397/12/28آنژیوکتILIFE MEDICAL DEVICES PVT. LTDLifemed-1Openمشاهده جزئيات
12 MDR97351632شرکت سازنده1397/12/28پیس میکر داخلی دو حفره ایMEDTRONIC IncRelia, Sensia, AdaptaREDR01, SEDR01,ADDR011Openمشاهده جزئيات
13 MDR97947566مرکز درمانی1397/11/23رابط های تزریقSAMIN TEB MEHR--2Openمشاهده جزئيات
14 MDR97555535مرکز درمانی1397/11/23دستگاه فلوروسکوپی دیجیتالSTEPHANIX s.a-D2RS2Openمشاهده جزئيات
15 MDR97474203شرکت سازنده1397/09/03دستگاه همودیالیزBAXTER AGBaxter AGAK98 BIO Version2Openمشاهده جزئيات
16 MDR97245203موسسه پزشکی1397/08/21آنژیوکتMAIS INDIA MEDICAL DEVICES PVT.LTDMeddewتمامی مدل ها1Openمشاهده جزئيات
17 MDR97458035اداره کل تجهیزات پزشکی1397/07/10دستگاه یکبارمصرف بخیه اتوماتیکBOSTON SCIENTIFIC CORPORATION-Capio RP Suture Capturing Devices - Capio SLIM Suture Capturing Devices2Openمشاهده جزئيات
18 MDR97870296اداره کل تجهیزات پزشکی1397/07/10مش پلیمریکBOSTON SCIENTIFIC CORPORATION-Vaginal support system "Uphold LITE" with Capio SLIM2Openمشاهده جزئيات
19 MDR97142844اداره کل تجهیزات پزشکی1397/07/10دستگاه پیس میکر داخلی سه حفره ایBOSTON SCIENTIFIC CORPORATION-(VALITUDE X4 (U128) and VALITUDE(U1252Openمشاهده جزئيات
20 MDR97694006اداره کل تجهیزات پزشکی1397/05/27دستگاه الکتروشوک اتوماتیکPHILIPS MEDICAL SYSTEMSPhilipsHeartStart MRx1Openمشاهده جزئيات
21 MDR97272934موسسه پزشکی1397/05/03محلول دیالیزPharmed Medical Industriesصنایع پزشکی فارمد-1Openمشاهده جزئيات
22 MDR97778543اداره کل تجهیزات پزشکی1397/05/03ست لوله رابط همودیالیزSUPA MEDICAL DEVICESست همودیالیز-1Openمشاهده جزئيات
23 MDR97126870موسسه پزشکی1397/05/01دستگاه پمپ سرنگJMS CO LTDJMSSP-5002Openمشاهده جزئيات
24 MDR97120034موسسه پزشکی1397/04/06نخ های بخیه مصنوعی قابل جذب چند رشتهSUPA MEDICAL DEVICESسوپا اسپاچولا 0/61Openمشاهده جزئيات
25 MDR97364237موسسه پزشکی1397/04/06دستگاه پمپ سرنگAtom Medical CorporationATOM1235-N2Openمشاهده جزئيات
26 MDR97701043موسسه پزشکی1397/02/31باند گچیDarman Gostar SinoheSINO CASTباند گچی ارتوپدی -بافت لینو نخ 30- سایز CM 10*250 رول 1Terminateمشاهده جزئيات
27 MDR97957054موسسه پزشکی1397/02/31باند گچیDarman Gostar SinoheSINO CASTباند گچی ارتوپدی -بافت لینو نخ 30- سایز CM 15*250 رول 1Terminateمشاهده جزئيات
28 MDR97446861موسسه پزشکی1397/02/31آتل گچیDarman Gostar SinoheSINO CASTتمام مدل ها3Terminateمشاهده جزئيات
29 MDR97265587موسسه پزشکی1396/11/04نخ های بخیه مصنوعی قابل جذبPezeshk Yaran Amin Rah Salamat-PGC1Terminateمشاهده جزئيات
30 MDR97667153موسسه پزشکی1395/12/24فیلتر همودیالیزHelal Iran Medical Device Co-F601Terminateمشاهده جزئيات
31 MDR97592897موسسه پزشکی1395/06/05ست لوله رابط همودیالیزHelal Iran Medical Device Co--1Terminateمشاهده جزئيات


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز