گزارش مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی

ثبت گزارش

ثبت گزارش مشکل کیفی تجهیزات پزشکی توسط عموم مردم

ثبت گزارش مشکل کیفی تجهیزات پزشکی توسط مراکز درمانی و شرکتهای تجهیزات پزشکی

پیگیری گزارش

پیگیری گزارش مشکل کیفی تجهیزات پزشکی توسط عموم مردم

پیگیری گزارش مشکل کیفی تجهیزات پزشکی توسط مراکز درمانی و شرکتهای تجهیزات پزشکی

کالاهای فراخوان

جهت مشاهده کالاهای فراخوان- Recall شده لطفا کلیک  نمائید.

جهت مشاهده کالاهای فراخوان- غیرمجاز لطفا کلیک  نمائید.


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز