لیست کالاهای تایید شده در نمایندگی انتخابی شرکت اقلیم دانش که در سامانه ثبت نمایندگی ها بررسی و تایید شده است .
لطفا جهت مشاهده لیست مدل های ثبت شده برای هر کالا ، لینک "لیست کالاهای ثبت شده" را انتخاب نمایید.
ردیفکمپانی سازنده قانونی Legal License Holderکشور سازنده قانونی Legal License Holderگروه اصلیگروه فرعیفهرست کالایینام فارسی کالاکلاس خطرUMDNSکالاهای ثبت شده
1 TECHNO MEDICA Co.,LtdJapanتجهیزات آزمایشگاهیClinical ChemistryBlood Gas Analyser Accessories/ Blood Gas (pO2 / pCO2 + pH) / Blood Gas Analysers/ Blood Gas ElectrodesA11431, کالاهای ثبت شده
2 TECHNO MEDICA Co.,LtdJapanتجهیزات آزمایشگاهیClinical ChemistryBlood Gas Analyser Accessories/ Blood Gas (pO2 / pCO2 + pH) / Blood Gas Analysers/ Blood Gas O2 ElectrodesB11433, کالاهای ثبت شده
3 TECHNO MEDICA Co.,LtdJapanتجهیزات آزمایشگاهیClinical ChemistryBlood Gas Analyser Accessories/ Blood Gas (pO2 / pCO2 + pH) / Blood Gas Analysers/ Blood Gas CO2 ElectrodesA11432, کالاهای ثبت شده
4 TECHNO MEDICA Co.,LtdJapanتجهیزات آزمایشگاهیClinical ChemistryBlood Gas (pO2 / pCO2 + pH) + Electrolytes/ Blood Gas Analysers/ Clinical Chemistry Instrument/ Blood Gas plus Electrolyte AnalyserA18618, کالاهای ثبت شده
5 TECHNO MEDICA Co.,LtdJapanتجهیزات آزمایشگاهیClinical ChemistryBlood Gas (pO2 / pCO2 + pH) + Electrolytes/ Blood Gas Analysers/ Clinical Chemistry Instrument/ Blood Gas Pluse Electrolyte ConsumablesB18618, کالاهای ثبت شده
6 TECHNO MEDICA Co.,LtdJapanتجهیزات آزمایشگاهیClinical ChemistryBlood Gas Analyser Accessories/ Blood Gas (pO2 / pCO2 + pH) / Blood Gas Analysers/ Blood Gas pH ElectrodesB17686, کالاهای ثبت شده
7 TECHNO MEDICA Co.,LtdJapanتجهیزات آزمایشگاهیClinical ChemistryBlood Gas (pO2 / pCO2 + pH) + Electrolytes/ Blood Gas Analysers/ Clinical Chemistry Instrument/ Blood Gas Pluse Electrolyte Spare partsA18618, کالاهای ثبت شده
8 TECHNO MEDICA Co.,LtdJapanتجهیزات آزمایشگاهیClinical ChemistryBlood Gas (pO2 / pCO2 + pH) + Electrolytes + Metabolites/ Blood Gas Analysers/ Clinical Chemistry Instrument/ Blood Gas plus Electrolyte plus Metabolite AnalyserA18619, کالاهای ثبت شده
9 TECHNO MEDICA Co.,LtdJapanتجهیزات آزمایشگاهیClinical ChemistryCC Calibrators and Standards/ انواع کنترل،کالیبراتور و استاندارد بیوشیمی/ Clinical Chemistry Reagents/ Blood Gas pH Calibrators or StandardsB18980, کالاهای ثبت شده
10 TECHNO MEDICA Co.,LtdJapanتجهیزات آزمایشگاهیClinical Chemistryمعرف های اندازه گیری انواع الکترولیتها و گازهای خونی/ Clinical Chemistry Reagents/ Clinical Chemistry/ blood gas and PHC17126, کالاهای ثبت شده
11 TECHNO MEDICA Co.,LtdJapanتجهیزات آزمایشگاهیClinical ChemistryCC Specific Controls/ انواع کنترل،کالیبراتور و استاندارد بیوشیمی/ Clinical Chemistry Reagents/ Blood Gas pH ControlsB17128, کالاهای ثبت شده

کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز