لیست توزیع کنندگان مجاز برای:
نام شرکت تولیدکننده/واردکننده :
کمپانی / کارخانه سازنده قانونی (Legal License Holder) :
نام کالا :

ردیفنام توزیع کنندهنوع شرکتنام فارسی کالانام انگلیسی کالاUMDNSکمپانی سازنده قانونی (Legal License Holder)وضعیتوضعیت تاریخ اعتبار
1 هانی درمان گسترشرکتهای توزیعیآنژیوکتآنژیوکت10582MEDIPLUS (INDIA) LIMITEDغیر انحصاریمعتبر
2 فرا طباصنافآنژیوکتآنژیوکت10582MEDIPLUS (INDIA) LIMITEDغیر انحصاریمنقضی
3 تیدا طب تجارت پاسارگادشرکتهای توزیعیآنژیوکتآنژیوکت10582MEDIPLUS (INDIA) LIMITEDغیر انحصاریمعتبر
4 پارس طب حاتمشرکتهای توزیعیآنژیوکتآنژیوکت10582MEDIPLUS (INDIA) LIMITEDغیر انحصاریمعتبر
5 تاو طب مکریانشرکتهای توزیعیآنژیوکتآنژیوکت10582MEDIPLUS (INDIA) LIMITEDغیر انحصاریمنقضی
6 تجهیزات طب آزمون ذکریاشرکتهای توزیعیآنژیوکتآنژیوکت10582MEDIPLUS (INDIA) LIMITEDغیر انحصاریمعتبر
7 کالا اندیش مایساشرکتهای توزیعیآنژیوکتآنژیوکت10582MEDIPLUS (INDIA) LIMITEDغیر انحصاریمعتبر
8 پرتو نگار طب تجهیز گسترشرکتهای توزیعیآنژیوکتآنژیوکت10582MEDIPLUS (INDIA) LIMITEDانحصاریمعتبر
9 تعاونی دندانپزشکان ایرانشرکتهای توزیعیآنژیوکتآنژیوکت10582MEDIPLUS (INDIA) LIMITEDغیر انحصاریمعتبر
10 دیبا طب گستر تجهیزشرکتهای توزیعیآنژیوکتآنژیوکت10582MEDIPLUS (INDIA) LIMITEDغیر انحصاریمنقضی
11 هومان مهر ماناشرکتهای توزیعیآنژیوکتآنژیوکت10582MEDIPLUS (INDIA) LIMITEDغیر انحصاریمعتبر
12 تیدا طب ایرانیانشرکتهای توزیعیآنژیوکتآنژیوکت10582MEDIPLUS (INDIA) LIMITEDغیر انحصاریمعتبر
13 سلامت طب کلاراصنافآنژیوکتآنژیوکت10582MEDIPLUS (INDIA) LIMITEDغیر انحصاریمنقضی
14 سیتاتجارتشرکتهای توزیعیآنژیوکتآنژیوکت10582MEDIPLUS (INDIA) LIMITEDغیر انحصاریمعتبر
15 ایمان طب گستر پیشروشرکتهای توزیعیآنژیوکتآنژیوکت10582MEDIPLUS (INDIA) LIMITEDغیر انحصاریمعتبر
16 تراب علی عباس زادهاصنافآنژیوکتآنژیوکت10582MEDIPLUS (INDIA) LIMITEDغیر انحصاریمنقضی
17 فیاض مجد سلامتشرکتهای توزیعیآنژیوکتآنژیوکت10582MEDIPLUS (INDIA) LIMITEDغیر انحصاریمعتبر
18 هورسان طب اروندشرکتهای توزیعیآنژیوکتآنژیوکت10582MEDIPLUS (INDIA) LIMITEDغیر انحصاریمعتبر

کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز