اطلاعات صنف تجهیزات پزشکی
نام واحد فروشنده ( مطابق تابلو ) : تراب علی عباس زاده
نوع فعالیت : هردو (توزیع /عرضه )
شماره پروانه کسب : 0467123227
تاریخ صدور پروانه کسب : 1399/04/28
تاریخ اعتبار پروانه کسب : 1404/04/28
نام و نام خانوادگی صاحب پروانه کسب : تراب علی عباس زاده
شماره تماس در مواقع ضروری : 65014516
پست الکترونیکی : aliabbaszadeh.ramin@gmail.com
استان / شهر محل فعالیت : استان تهران  / تهران
آدرس : خیابان خوش یلران شمالی مجتمع پزشکی ابن سینا طبقه -1 واحد 6
سطح فعالیت : سطح 2
نام و نام خانوادگی مسئول فنی : مسئول فنی انتخاب نشده است

کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز