اطلاعات شرکت توزیعی
نام شرکت (بر اساس اساسنامه شرکت) : ویریا طب
کد ثبت شرکت : 12547
نام و نام خانوادگی مدیرعامل : صدیقه کوشکی
شماره تماس در مواقع ضروری : 09123036397
پست الکترونیکی : amomeni007@gmail.com
استان / شهر محل فعالیت : استان تهران  / تهران
آدرس : میدان فاطمی خ فاطمی غربی خ شهید قموشی رامندی ک کیوان پ۵
سطح فعالیت : سطح 2
نام و نام خانوادگی مسئول فنی : مسئول فنی انتخاب نشده است

کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز