اطلاعات شرکت توزیعی
نام شرکت (بر اساس اساسنامه شرکت) : دهکده تجهیز فرید
کد ثبت شرکت : 41986
نام و نام خانوادگی مدیرعامل : فرید رفیعی کراچی
شماره تماس در مواقع ضروری : 07138243069
پست الکترونیکی : farid.rafie964@gmail.com
استان / شهر محل فعالیت : استان فارس  / شیراز
آدرس : شیراز.خیابان فتح المبین.بلوار صلح نبش کوچه 8
سطح فعالیت : سطح 1
نام و نام خانوادگی مسئول فنی : مسئول فنی انتخاب نشده است

کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز