فهرست کالاهای شرکت نوآوری پزشکی آرتیمان، کمپانی سازنده قانونی DEKA M.E.L.A. SRL که در اداره کل تجهیزات به ثبت رسیده است .

ردیفنام فارسی کالانام انگلیسی کالاگروه کالاکد UMDNSمدل کالابرند(Legal License Holder) کمپانی سازنده قانونی(Legal License Holder) کشور سازنده قانونی(OEM & Facilities) کمپانی سازنده اصلی(OEM & Facilities) کشور سازنده اصلیشرکت نمایندگیشناسه شرکت نمایندگیمشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها
1 دستگاه رادیو فرکانسیDermatological RF Unitدستگاه‌های پوست و مو، زیبایی، ترمیمی/رادیوفرکانسی/دستگاه رادیو فرکانسی99753ONDA-DEKA M.E.L.A. SRLItalyDEKA M.E.L.A. SRLItalyنوآوری پزشکی آرتیمان1785مشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز