فهرست کالاهای شرکت اقلیم دانش، کمپانی سازنده قانونی SAREMCO Dental AG که در اداره کل تجهیزات به ثبت رسیده است .

ردیفنام فارسی کالانام انگلیسی کالاگروه کالاکد UMDNSمدل کالابرند(Legal License Holder) کمپانی سازنده قانونی(Legal License Holder) کشور سازنده قانونی(OEM & Facilities) کمپانی سازنده اصلی(OEM & Facilities) کشور سازنده اصلیشرکت نمایندگیشناسه شرکت نمایندگیمشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها
1 کامپوزیت تک تیوبCompositeگروه ترمیمی/مصرفی ترمیمی/کامپوزیت تک تیوب16724ELSSAREMCOSAREMCO Dental AGSwitzerlandSAREMCO Dental AGSwitzerlandاقلیم دانش1867مشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها
2 کامپوزیت تک تیوبCompositeگروه ترمیمی/مصرفی ترمیمی/کامپوزیت تک تیوب16724 ELS 4gr SAREMCO Dental AG SAREMCO Dental AGSwitzerlandSAREMCO Dental AGSwitzerlandاقلیم دانش1867مشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز