فهرست کالاهای شرکت پاد گستر آزما، کمپانی سازنده قانونی APTEC DIAGNOSTICS NV که در اداره کل تجهیزات به ثبت رسیده است .

ردیفنام فارسی کالانام انگلیسی کالاگروه کالاکد UMDNSمدل کالابرند(Legal License Holder) کمپانی سازنده قانونی(Legal License Holder) کشور سازنده قانونی(OEM & Facilities) کمپانی سازنده اصلی(OEM & Facilities) کشور سازنده اصلیشرکت نمایندگیشناسه شرکت نمایندگیمشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها
1 Urine Albumin MicroalbuminuriaUrine Albumin - Microalbuminuriaمعرف های اندازه گیری سوبستراهای بیوشیمی/معرف های اندازه گیری پروتئین/Urine Albumin Microalbuminuria18902Microalbumin Kit-APTEC DIAGNOSTICS NVBelgiumAPTEC DIAGNOSTICS NVBelgiumپاد گستر آزما16546مشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز