فهرست IRC های ردیف انتخاب شده

ردیفIRCوجه افتراقی فارسیوجه افتراقی انگلیسیGTIN
1 5057169728459575كيت IgM آزمايشگاه تشخيص طبي جعبه مقوايي 1x6-2x25 ml نام تجارتي APTEC مرجع عرضه كننده پاد گستر آزماKits IgM Medical Diagnostic Laboratory Cardboard Box 1x6-2x25 ml Trade Name APTEC Provider Reference Databastar Azma06263381500062


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز