فهرست IRC های ردیف انتخاب شده

ردیفIRCوجه افتراقی فارسیوجه افتراقی انگلیسیGTIN
1 7031998497987490ماسک فیلتر دار Face Mask with Filter 06261258700027
2 3235723511221389ماسک فیلتر دار با سوپاپ بازدمیFace Mask with Filter and Exhalation valve06261258700058


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز