فهرست IRC های ردیف انتخاب شده

ردیفIRCوجه افتراقی فارسیوجه افتراقی انگلیسیGTIN
1 3091964765715372كيت سيستاتين 1x4-2x12/5 ml APTEC پاد گستر آزماCystitectine Kit Medical Diagnostic Laboratory Paper Box 1x4-2x12 / 5 ml Trade name APTEC Provider Reference Databastar Azma06263381500093


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز