فهرست IRC های ردیف انتخاب شده

ردیفIRCوجه افتراقی فارسیوجه افتراقی انگلیسیGTIN
1 1582342574364690معرف آلبومين ميكرو استاندارد آزمايشگاه تشخيص طبي نوع بسته بندي جعبه مقوايي 1 ظرفي مقدار 1 ml نام تجارتي APTEC مرجع عرضه كننده پاد گستر آزماReagent Microbial Album Standard Medical Diagnostic Laboratory Packing Type Cardboard Box 1 Container 1 ml Trade Name APTEC Supplier Provider Pandaugar Azma06263381500284


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز