فهرست IRC های ردیف انتخاب شده

ردیفIRCوجه افتراقی فارسیوجه افتراقی انگلیسیGTIN
1 4899050596157976كيت ترانسفرين آزمايشگاه تشخيص طبي كد 109C004 نوع بسته بندي جعبه مقوايي 1 ظرفي مقدار 60 ml نام تجارتي APTEC مرجع عرضه كننده پاد گستر آزماTransfusion Kit Laboratory Diagnosis Laboratory Code 109C004 Packing Type Cardboard Box 1 Capacity 60 ml Trade Name APTEC Supplier Provider Pandaugar Azma06263381500321


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز