فهرست IRC های ردیف انتخاب شده

ردیفIRCوجه افتراقی فارسیوجه افتراقی انگلیسیGTIN
1 7514510891281981كيت سيستاتين سي كنترل high آزمايشگاه تشخيص طبي نوع بسته بندي جعبه مقوايي 1 ظرفي مقدار 1 ml نام تجارتي APTEC DIAGNOTIC NV مرجع عرضه كننده پاد گستر آزماKits of cystatin C Controls High Laboratory Medical Diagnostics Packing Type Cardboard Box 1 Tank Capacity 1 ml Trade Name APTEC DIAGNOTIC NV Provider Reference Datastar Azma06263381500383


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز