فهرست IRC های ردیف انتخاب شده

ردیفIRCوجه افتراقی فارسیوجه افتراقی انگلیسیGTIN
1 4929727914091218كيت كمپلمان Complement C4 KIT جعبه كاغذي 1x8-2x25 ml نام تجارتي APTEC مرجع عرضه كننده پاد گستر آزماComplement C4 KIT 06263381500109


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز