فهرست IRC های ردیف انتخاب شده

ردیفIRCوجه افتراقی فارسیوجه افتراقی انگلیسیGTIN
1 7214415087382146محلول High HDL-LDL آزمايشگاه تشخيص طبي كد 197F10-AAA005 نوع بسته بندي جعبه مقوايي 1 ظرفي مقدار 5 ml نام تجارتي APTEC مرجع عرضه كننده پاد گستر آزماHigh HDL-LDL solution Laboratory Medical Diagnostic Laboratory Code 197F10-AAA005 Packing Type Cardboard Box 1 Container 5 ml APTEC Trade Name Provider Reference Datastar Azma06263381500369


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز