فهرست IRC های ردیف انتخاب شده

ردیفIRCوجه افتراقی فارسیوجه افتراقی انگلیسیGTIN
1 1016370558758744كيت IgA آزمايشگاه تشخيص طبي جعبه كاغذي 1x8-2x25 ml نام تجارتي APTEC مرجع عرضه كننده پاد گستر آزماIgA Kit Laboratory Medical Diagnostics Box Paper Box 1x8-2x25 ml Trade Name APTEC Provider Reference Datastar Azma06263381500048


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز