فهرست IRC های ردیف انتخاب شده

ردیفIRCوجه افتراقی فارسیوجه افتراقی انگلیسیGTIN
1 7999466121400536كيت اندازه گيريC3 آزمايشگاه تشخيص طبي كد 107C004 نوع بسته بندي جعبه مقوايي 1 ظرفي مقدار 58 ml نام تجارتي APTEC مرجع عرضه كننده پاد گستر آزماMeasuring Kit C3 Medical Diagnostic Laboratory Code 107C004 Packing Type Cardboard Box 1 Capacity 58 ml Trade Name APTEC Provider Reference Databastar Azma06263381500345


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز