فهرست IRC های ردیف انتخاب شده

ردیفIRCوجه افتراقی فارسیوجه افتراقی انگلیسیGTIN
1 1051851648921253كيت سرولوپلاسمين Ceruloplasmin KIT 1x7-2x25 ml APTEC پاد گستر آزماCeruloplasmin kit KIT paper box 1x7-2x25 ml trade name APTEC supplier provider Patero Gostar Azma06263381500086


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز