فهرست IRC های ردیف انتخاب شده

ردیفIRCوجه افتراقی فارسیوجه افتراقی انگلیسیGTIN
1 4945102085532832كيت سيستاتين سي استاندارد آزمايشگاه تشخيص طبي نوع بسته بندي جعبه مقوايي 1 ظرفي مقدار 1 ml نام تجارتي APTEC DIAGNOTIC NV مرجع عرضه كننده پاد گستر آزماCystectin kits Standard Medical Diagnostic Laboratory Packing Type Cardboard Box 1 Tank Capacity 1 ml APTEC DIAGNOTIC NV Provider Reference Patero Gostar Azma06263381500406


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز