فهرست IRC های ردیف انتخاب شده

ردیفIRCوجه افتراقی فارسیوجه افتراقی انگلیسیGTIN
1 8381740764504480كيت تشخيص Rheumatoid FactorKIT 3rd Generation جعبه كاغذي 1x25-2x62/5 ml نام تجارتي APTEC مرجع عرضه كننده پاد گستر آزماRheumatoid FactorKIT 3rd Generation Diagnostic Kit 1x25-2x62 / 5ml Paper Box APTEC Brand Name PateGostar Azma Supplier Reference06263381500017


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز