فهرست IRC های ردیف انتخاب شده

ردیفIRCوجه افتراقی فارسیوجه افتراقی انگلیسیGTIN
1 3579955228535163محلول Low HDL-LDL آزمايشگاه تشخيص طبي كد 197F09-AAA005 نوع بسته بندي جعبه مقوايي 1 ظرفي مقدار 5 ml نام تجارتي APTEC مرجع عرضه كننده پاد گستر آزماLow HDL-LDL solution Laboratory Medical Diagnostic Label Code 197F09-AAA005 Packing Type Cardboard Box 1 Container 5 ml APTEC Name Manufacturer Provider Reference Datastar Azma06263381500376


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز