فهرست IRC های ردیف انتخاب شده

ردیفIRCوجه افتراقی فارسیوجه افتراقی انگلیسیGTIN
1 4131108388406377كيت CRP استاندارد ست آزمايشگاه تشخيص طبي نوع بسته بندي جعبه مقوايي 1 ظرفي مقدار 5 ml نام تجارتي APTEC مرجع عرضه كننده پاد گستر آزماCRP Kit CRC Standard Laboratory Medical Diagnostics Packing Type Cardboard Box 1 Container 5 ml APTEC Trade Name Provider Reference Datastar Azma06263381500215


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز