فهرست IRC های ردیف انتخاب شده

ردیفIRCوجه افتراقی فارسیوجه افتراقی انگلیسیGTIN
1 4067716494576184دستگاه رادیو فرکانسی ONDA مدل manufacture deka m.e.l.a s.r.l - italy RF unit - Model:ONDA- manufacture deka me.l.a s.r.l italy08034108510828


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز