فهرست IRC های ردیف انتخاب شده

ردیفIRCوجه افتراقی فارسیوجه افتراقی انگلیسیGTIN
1 8112311757335400كيت سيستاتين سي كنترل low آزمايشگاه تشخيص طبي نوع بسته بندي جعبه مقوايي 1 ظرفي مقدار 1 ml نام تجارتي APTEC DIAGNOTIC NV مرجع عرضه كننده پاد گستر آزماKits of cystatin C Controls Low Laboratory Medical Diagnostics Packing Type Cardboard Box 1 Tank Capacity 1 ml Trade Name APTEC DIAGNOTIC NV Provider Reference Databastar Azma06263381500390


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز