فهرست IRC های ردیف انتخاب شده

ردیفIRCوجه افتراقی فارسیوجه افتراقی انگلیسیGTIN
1 5420362585964594نوع فرآيند استريليزاسيون:پلاسما(پراكسيد هيدروژن) Sterilization Type:پلاسما(پراكسيد هيدروژن) 08719325863086


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز