فهرست IRC های ردیف انتخاب شده

ردیفIRCوجه افتراقی فارسیوجه افتراقی انگلیسیGTIN
1 6107776593762547كيت كاپا آزمايشگاه تشخيص طبي نوع بسته بندي جعبه مقوايي 1 ظرفي مقدار 60 ml نام تجارتي APTEC DIAGNOTIC NV مرجع عرضه كننده پاد گستر آزماKata Kappa Medical Diagnostic Laboratory Packing Type Cardboard Box 1 Dish Bag 60 ml APTEC DIAGNOTIC NV Provider Reference Databastar Azma06263381500499


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز