فهرست IRC های ردیف انتخاب شده

ردیفIRCوجه افتراقی فارسیوجه افتراقی انگلیسیGTIN
1 8269838231739784كيت پروتئين استاندارد high آزمايشگاه تشخيص طبي نوع بسته بندي جعبه مقوايي 1 ظرفي مقدار 1 ml نام تجارتي APTEC DIAGNOTIC NV مرجع عرضه كننده پاد گستر آزماHigh Protein Kit High Medical Diagnostic Laboratory Packing Type Cardboard Box 1 Tank Capacity 1 ml APTEC DIAGNOTIC NV Provider Reference Patero Gostar Azma06263381500444


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز